Hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn, werd eens te meer duidelijk door de coronacrisis. Bibliotheken spelen met onder meer (digi)Taalhuizen en cursussen een belangrijke rol als het gaat om het bevorderen van basisvaardigheden van mensen die dat het hardst nodig hebben.

Klik & Tik voor de politiek

Om kandidaat-Kamerleden te laten ervaren wat het belang is van deze dienstverlening organiseren we samen met de KB op 1 maart de online les ‘Klik & Tik voor de politiek’.

Deelnemers aan de bijeenkomst:

  • Lucille Werner (CDA)
  • Zohair El Yassini (VVD)
  • Nicole Temmink (SP)
  • Marieke Koekkoek (Volt)
  • Wouter van den Berg (SGP)
  • April Ranshuijsen (GroenLinks)
  • Salima Belhaj (D66)
  • Habtamu de Hoop (PvdA)

(Andere deelnemers worden nog bevestigd).

In deze speciale les staan de digitale vaardigheden centraal die nodig zijn voor het invullen van het Kieskompas. De les wordt verzorgd door (digi)Taalhuiscoördinator Monique Kromhout van de Bibliotheek Katwijk. Zij zal de les geven aan een vaste groep van haar cursisten. Na het volgen van de online les gaan de kandidaat-Kamerleden met hen in gesprek.

Media zijn van harte uitgenodigd om deze online les op maandag 1 maart van 14.00 tot 15.00 te volgen via deze link.

Grote zorgen

Bibliotheken zetten stevig in op de verbetering van de basisvaardigheden van mensen. In 94% van de bibliotheken is daarom een (digi)Taalhuis gevestigd waar jaarlijks ongeveer 60.000 mensen cursussen volgen om hun basisvaardigheden te vergroten. Dienstverlening als deze staat echter onder druk.

Om ervoor te zorgen dat taal- en digivaardigheidcursussen van bibliotheken in de toekomst voor een ieder toegankelijk blijven, pleiten de KB en Stichting Lezen en Schrijven er aan de vooravond van de nieuwe kabinetsperiode voor dat deze diensten in elke gemeente worden geborgd.

Want zonder lokale bibliotheken en hun (digi)Taalhuizen wordt de kloof tussen mensen die wél over voldoende basisvaardigheden beschikken om in de samenleving te kunnen meedoen en de mensen die dat niet doen steeds groter.