De Taalheldenprijs is uitgereikt in drie categorieën; taalcursist, taalbegeleider en bruggenbouwer. De Taalheldenprijs wordt mogelijk gemaakt door Achmea en bestaat uit een gouden speldje en een bedrag van € 2.500,-. De prijs werd in het leven geroepen ter gelegenheid van het afscheid van prinses Laurentien als voorzitter van Stichting Lezen en Schrijven in 2014. “Laaggeletterdheid raakt de hele maatschappij: het thema is vervlochten met sociale en digitale participatie maar ook met de economie, gezondheidsvraagstukken en financiële geletterdheid. Maar in essentie draait het om mensen in hun rol als ouder, werkzoekende, werknemer of burger. De verhalen van cursisten, begeleiders en bruggenbouwers zijn nodig om het taboe te doorbreken en om concrete oplossingen zichtbaar te maken. Door aandacht te vragen voor persoonlijke verhalen van moed, daadkracht en doorzettingsvermogen hopen we anderen te inspireren tot actie. Door deze ervaringen te delen hopen we de goede resultaten te vermenigvuldigen.” aldus de prinses.

Winnaars Taalheldenprijs 2015

Ineke van der Weide uit Hoogeveen is Taalheld 2015 in de categorie: Taalcursist. Toen haar moeder ongeneeslijk ziek was nam Ineke de stap om een cursus lezen en schrijven te gaan volgen, zodat ze niet langer van anderen afhankelijk zou zijn. Als Taalambassadeur zet ze zich in om andere laaggeletterden over hun schaamte heen te helpen. Ineke’s gedrevenheid en inzet zijn bewonderenswaardig.

Pietro van Loenen uit Zoetermeer is Taalheld 2015 in de categorie: Taalbegeleider. Pietro werkt als taalbegeleider in de gevangenis in Zoetermeer. Hij merkte dat veel gevangenen slecht Nederlands schrijven en spreken en zette een pilot voor taallessen op. Dankzij zijn doorzettingsvermogen, bevlogenheid en enthousiasme is dit een groot succes!

Jacqueline Blase – van der Meer uit Dordrecht is Taalheld 2015 in de categorie: Bruggenbouwer. Jacqueline is werkzaam op de afdeling communicatie van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Sinds 2011 zet zij zich in voor de aanpak van laaggeletterden. Zo organiseert ze bewustwordingscampagnes en trainingen voor medewerkers en heeft ze een Taalspreekuur opgezet. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is een voorbeeld voor andere ziekenhuizen.

Inspireren en samenwerken

De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting Lezen en Schrijven stond in het teken van elkaar inspireren, samenwerken en openstaan voor nieuwe ontmoetingen. Dagvoorzitter Marja van Bijsterveldt, voorzitter van Stichting Lezen en Schrijven, presenteerde een gevarieerd programma waarin de uitreiking van de Taalheldenprijs 2015 een belangrijke plaats in nam.

Achmea

De Taalheldenprijs wordt mogelijk gemaakt door Achmea, dat de aanpak van laaggeletterdheid van harte ondersteunt.