Dat blijkt uit cijfers die de Koninklijke Bibliotheek samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerden. Voor Stichting Lezen en Schrijven is dat een zeer positieve ontwikkeling. Het toenemende aantal activiteiten en de grote aantal bezoekers in de bibliotheken draagt bij aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in Nederland.

Laagdrempelig

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Bibliotheken zijn hele belangrijke partners, omdat ze een cruciale rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen. De toegang tot bibliotheken blijkt een stuk laagdrempeliger te zijn dan de stap naar een school.”

Positieve ontwikkeling

Het groeiende aantal activiteiten in bibliotheken om de basisvaardigheden van kinderen en volwassenen verder te ontwikkelen is een zeer positieve ontwikkeling. Het grootste deel van deze activiteiten in de bibliotheek is ook zonder lidmaatschap toegankelijk, wat ook terug te zien is in de stijgende bezoekersaantallen aan de bibliotheken van de afgelopen jaren.

Jongeren in de bieb

Recente rapporten laten zien dat de taalvaardigheid onder jongeren daalt. Daarom is het een positieve ontwikkeling dat 70% van de kinderen een lidmaatschap heeft van de bibliotheek. Naast de scholen speelt de bieb namelijk een belangrijke rol in het ontwikkelen van de taalvaardigheid onder jongeren. En ook in het vergroten van het leesplezier. Niet alleen door ‘papieren boeken’, maar ook digitaal. Het is daarom ook van groot belang dat jongeren gebruik blijven maken van de traditionele en digitale mogelijkheden die de bieb te bieden heeft.

Leesmanifest

Het belang van het verbeteren van de leesvaardigheid onder jongeren werd vorige maand ook benadrukt door de publicatie van een Leesmanifest. In dit manifest, onder aanvoering van de Leescoalitie* roepen achttien organisaties, waaronder Stichting Lezen en Schrijven en de KB, de politiek op om een ambitieus Leesoffensief te starten.

Plezier

Ze doen hierbij een dringend beroep op het ministerie van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult. Een goede leesvaardigheid is een basisbehoefte voor iedereen en er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden.

*De Leescoalitie
De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds. Het manifest wordt verder ondersteund door de PO-Raad, de VO-Raad, de Taalunie, de Schrijverscentrale, De Schoolschrijver, KNAW, SLO, Ouders & Onderwijs, LAKS, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de SER.