Ook zetten we ons ervoor in dat laaggeletterden ook nu kunnen blijven leren. We zorgen dat vrijwilligers online toegang hebben tot oefenmateriaal. Zo kunnen zij hun lessen en contact met hun cursisten ook digitaal voortzetten via Oefenen.nl. Voor degenen die taallessen volgen, is het voortzetten van deze lessen belangrijk, voor hun ontwikkeling en zelfredzaamheid. Ook het contact met anderen is essentieel. Het volwassenenonderwijs helemaal stilzetten, heeft ook gevolgen op de lange termijn.  

Dagelijks verspreiden de overheid, organisaties en media veel informatie over het coronavirus. Het is noodzakelijk dat deze berichten begrijpelijk zijn. Er zijn namelijk 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is de informatie over het coronavirus best veel en ingewikkeld. Daarom maakt Stichting Lezen en Schrijven deze informatie begrijpelijk voor iedereen. Ook zetten we ons ervoor in dat laaggeletterden ook nu kunnen blijven leren. We zorgen dat vrijwilligers online toegang hebben tot oefenmateriaal. Zo kunnen zij hun lessen en contact met hun cursisten ook digitaal voortzetten via Oefenen.nl. Voor degenen die taallessen volgen, is het voortzetten van deze lessen belangrijk, voor hun ontwikkeling en zelfredzaamheid. Ook het contact met anderen is essentieel. Het volwassenenonderwijs helemaal stilzetten, heeft ook gevolgen op de lange termijn.  

Samenwerking 

Vanaf nu werkt Stichting Lezen en Schrijven nog meer samen met Oefenen.nl. Cursisten kunnen daarmee hun taallessen voortzetten. Vrijwilligers en docenten begeleiden de deelnemers met het cursusaanbod.

Begrijpelijkheid

Stichting Lezen en Schrijven heeft een video-animatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. De video legt de tips van RIVM uit op het laagste taalniveau. Getekende animaties versterken de korte teksten in beeld en geluid. Organisaties en het Nederlandse publiek kunnen de video-animatie downloaden via lezenenschrijven.nl en onbeperkt gebruiken.

Digitaal 

Voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn er steeds meer mogelijkheden om lessen digitaal aan te bieden. Ook in het volwassenenonderwijs bestaat vaak die mogelijkheid. Toch werkt men vaak nog veel met papieren boekjes. Deze situatie vraagt nu om creativiteit, zodat ook het leren voor laaggeletterden door blijft gaan. Creativiteit in het organiseren van toegang tot digitale middelen, zoals mobiele telefoons en tablets. Ook is er telefonische hulp van een docent of vrijwilliger nodig bij het leren. Veel laaggeletterden vinden leren lastig en missen digitale vaardigheden om goed om te gaan met online lesprogramma’s. Daarom is het belangrijk om net als bij het andere onderwijs ook volwasseneneducatie toegankelijk te houden.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: 

“De crisis waarin Nederland nu verkeert, is ongekend en maakten we nog niet eerder mee. Het is lastig in te schatten hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Stichting Lezen en Schrijven blijft laaggeletterden helpen. Met begrijpelijke informatie over het coronavirus. Alle taallessen zijn inmiddels afgezegd. Het is slecht voor laaggeletterden, die aangewezen zijn op volwassenenonderwijs, om voor onbepaalde tijd stil te blijven staan. Wij werken daarom aan digitale mogelijkheden voor laaggeletterden om die taallessen te blijven volgen. Kunnen lezen en schrijven, vergroot je wereld. En de samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.” 
 

Download de video-animatie ‘Corona. Wat nu?’