Het kabinet geeft structureel 15 miljoen euro extra aan gemeenten voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Dat is te lezen in de miljoenennota die vandaag gepresenteerd werd. Het geld komt boven op de middelen die gemeenten al krijgen, onder andere vanuit de WEB.  
 
We zijn blij met deze extra bijdrage. Dit geld komt op het goede moment. Wij zien dat veel gemeenten, en vooral de kleinere gemeenten, te weinig geld hebben om laaggeletterdheid aandacht en voorrang te geven. Hopelijk kunnen zij dit extra geld zo inzetten dat zij hun regierol beter kunnen oppakken. En zo meer mensen bereiken die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers. 
 
Daarnaast wijzen wij toch ook nog een keer op het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) uit 2019. Zij adviseerden toen al dat het kabinet meer geld ter beschikking moet stellen: ‘De 84 miljoen euro van het kabinet is te weinig om 2,5 miljoen mensen te kunnen helpen. Het lijkt er eerder op dat om de problemen op te lossen het dubbele budget nodig is.’ Wij zeggen: dit is een stap in de goede richting. Maar om laaggeletterdheid structureel aan te pakken is er meer nodig: meer aandacht vanuit politiek en bestuur, meer passend lesaanbod en dat kost nu eenmaal nog meer tijd en geld. 
 
Want een samenleving waarin iedereen meedoet, daar hebben we allemaal wat aan.