Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben bijna 2,1 miljoen mensen moeite met rekenen. Zij hebben moeite met situaties in hun dagelijks leven waarin getallen, maten of grafieken een rol spelen: Hoeveel korting krijg ik? Welke trein moet ik pakken? Hoeveel verf heb ik nodig? Laaggecijferd zijn heeft, net als laaggeletterd zijn, grote invloed op iemands dagelijks leven. Zo zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. En mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening. Daarom heeft Stichting Lezen en Schrijven rekenboekjes ontwikkeld. In de training Succes! Rekenen kunnen vrijwilligers leren werken met Succes! Rekenen.

De rekenboekjes van Succes!

De rekenboekjes hebben dezelfde opzet als de lees- en schrijfboekjes. De thema's van de boekjes sluiten aan op herkenbare situaties voor volwassenen. Daarmee kunnen deelnemers hun rekenvaardigheden verbeteren aan de hand van onderwerpen die ze interessant vinden én die dicht bij hen staan. Er zijn boekjes voor de rekenniveaus: Instroom, 1F en 2F. De boekjes zijn bedoeld voor volwassenen die kunnen lezen op niveau 1F en Nederlands kunnen spreken op niveau B1.

De nieuwe titels zijn:

  • INR6 Koken
  • 1FR6 Werk
  • 1FR7 Hoera, een baby
  • 1FR8 Spelend rekenen
  • 1FR9 Ik leef gezond
  • 2FR3 Voor jezelf beginnen
  • 2FR5 Geld
  • 2FR6 Ouder worden

Ook voor rekenen hebben we een verdiepingsmodule van twee bijeenkomsten die je na de basistraining kan volgen.

Spelend rekenen

Er is één boekje, ‘Spelend rekenen’, dat afwijkt ten opzichte van de andere rekenboekjes omdat het gericht is op ouderbetrokkenheid. Daarbij is niet het beter leren rekenen van de deelnemer het doel, maar het spelenderwijs leren rekenen van het kind of kleinkind. In het boekje kunnen deelnemers in hun rol van ouder oefenen met het spelend leren rekenen met en van hun (klein)kind.

Rekenkaarten

Bij de boekjes is ook een set rekenkaarten beschikbaar. De rekenkaarten geven extra ondersteuning op specifieke rekenonderwerpen zoals rekenen met maten of procenten, maar ook de basisbewerkingen zoals optellen en aftrekken. Op de voorkant van de rekenkaart wordt het rekenprobleem uitgelegd op het niveau van de deelnemer. Op de achterkant staan oefensuggesties voor de rekenbegeleider. In elke boekje zitten standaard korte stukjes uitleg over allerlei rekenonderwerpen. Rekenkaarten zijn bedoeld als uitbreiding of voorkennis bij deze stukjes uitleg. Rekenkaarten zet je dus in als de uitleg in het boekje niet volstaat.
 

Succes! Rekenen

Bestellen nieuw materiaal

Partners kunnen de boekjes en rekenkaarten bestellen in de Bestelportal Taal voor het Leven. De kaarten zijn nu alleen als download beschikbaar. In de loop van 2020 verschijnt de Rekenhulp. Daarin is bijvoorbeeld achtergrondinformatie te lezen over functioneel rekenen en rekenangst. Maar ook over de integratie van rekenen met taal en digitale vaardigheden .

Meer weten?

Heb je vragen? Mail dan naar info@lezenenschrijven.nl. Blijf via onze site en nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.