Deze maand starten de vijf SW-bedrijven IJmond Werkt, Voorne-Putten Werkt, Drechtwerk, Promen en NLW-groep Venray met het project ‘Digitaler naar werk’. Sylvia van ’t Hof (projectleider bij IJmond Werkt) en Dzenita Alibegic (adviseur bij Voorne-Putten Werkt) vertellen waarom ze meedoen, welke stappen ze al hebben gezet en wat ze hopen dat het oplevert. “Digitale vaardigheden zijn net zo belangrijk als lezen, schrijven en rekenen.” 

Binnen het project ‘Digitaler naar werk’ gaan medewerkers van SW-bedrijven (Sociale Werkvoorziening) tien weken lang, anderhalf uur per week aan de slag met het vergroten van hun digitale vaardigheden. Waarom is dat belangrijk?  

Sylvia: “Niemand kan tegenwoordig nog zonder digitale vaardigheden. Je hebt het nodig om je geldzaken te regelen, afspraken te maken en zelfs om contact te houden met vrienden. Ook op de werkvloer wordt alles steeds digitaler. De prikklok zit nu op je telefoon, je salarisstrook ontvang je via e-mail en werkopdrachten worden gedeeld via WhatsApp.” 

Dzenita: “Ik ben zelf vanuit Bosnië naar Nederland gekomen en weet uit eigen ervaring hoe belangrijk basisvaardigheden zijn. Als je die niet beheerst voel je je zo machteloos. En het zorgt voor veel stress. Dat is niet alleen slecht voor je mentale gezondheid, je gaat er ook minder goed door functioneren op je werk.”  

Was iedereen binnen jullie organisatie direct enthousiast over het project? 

Sylvia: “Sterker nog, medewerkers vroeger er al langer om. Want de meesten maken graag gebruik van alle digitale ontwikkelingen. Ik heb zelf de Digimeter bij alle geïnteresseerden afgenomen om de niveaus vast te stellen. De opleider Bworkz voerde intakegesprekken om de individuele leerdoelen te bepalen.” 

Dzenita: “Ook bij ons deden medewerkers graag mee. De cursus voelt ‘veilig’, omdat wij het als werkgever aanbieden. Maar zij zijn niet de enige die enthousiast moeten zijn. Ook de directie en de rest van het team moeten erachter staan. Gelukkig is dat bij ons het geval. Maar mocht dat niet zo zijn, dan helpt het om de toegevoegde waarde duidelijk te maken. En te zorgen voor een goede balans tussen ontwikkeling en productie. Want natuurlijk willen we dat onze medewerkers groeien, maar we moeten ook een bedrijf draaiend houden.”  

Ik vind het belangrijk dat alle medewerkers stapjes zetten

– Dzenita Alibegic

Met welke leerdoelen gaan de medewerkers aan de slag?  

Sylvia: “De meeste medewerkers geven aan dat de telefoon, tablet of computer hen nu beheerst, in plaats van andersom. Dat willen ze niet meer. Ze willen controle krijgen over digitale middelen. Medewerkers die al een stap verder zijn, willen leren hoe ze een goede mail opstellen. Hoe ze in Word of Excel kunnen werken. Hoe ze iets op internet kunnen opzoeken. En hoe ze echte informatie van neppe informatie kunnen onderscheiden.”  

Dzenita: “Veel medewerkers gebruiken ook geen digitale middelen omdat ze bang zijn voor mogelijke risico’s. Ze durven bijvoorbeeld geen e-mail te openen omdat ze denken dat het spam is. Of ze laten hun gegevens niet op een website achter omdat dat gevaarlijk kan zijn. We besteden daarom ook aandacht aan online veiligheid.”  

Wanneer is dit project wat jullie betreft geslaagd? 

Sylvia: “Als de deelnemers zelf tevreden zijn over wat ze hebben geleerd. Daarnaast hoop ik dat ze na dit project weten hoe ze hun voordeel met digitale middelen kunnen doen. Dat is prettig voor hen én voor ons. Want als ik nu informatie wil delen moet ik de een appen, de ander bellen en de derde stuur ik een brief. Het zou fijn zijn als na deze lessen iedereen via dezelfde digitale kanalen kan communiceren.” 

Dzenita: “Ik vind het belangrijk dat alle medewerkers stapjes zetten. En dat ze trots zijn op wat ze hebben geleerd. Want dat motiveert om verder te leren. Dit project is namelijk niet het einddoel. Het is een heel goed begin.”  

 

We voeren ‘Digitaler naar werk’ uit in samenwerking met SBCM, het Kenniscentrum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds voor sociale werkgelegenheid. Het project wordt ondersteund door The Digital Collective in Brussel. Dat is een non-profit organisatie met als doel digitale inclusie te stimuleren in heel Europa, met ondersteuning van Google.org. 

Michiel Sträter

Adviseur