Team Ervaringsdeskundigen Rotterdam. 

Het “Team Ervaringsdeskundigen Rotterdam” is sinds begin 2019 in opdracht van de gemeente Rotterdam actief om Rotterdamse ervaringsdeskundigen te werven. Als Taalambassadeur zorgen zij voor bewustwording van toegankelijk en begrijpelijk taalgebruik in verschillende sectoren in Rotterdam. Zij zijn onder andere actief in het onderwijs, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en binnen de overheid.  

Vragenlijst beoordelen.

De lector Zorg voor Communicatie Karin Neijenhuis van de Hogeschool Rotterdam was aanwezig bij de workshop. Zij heeft vervolgens de ervaringsdeskundigen gevraagd om samen met studenten logopedie en fysiotherapie een vragenlijst over nekklachten te beoordelen op leesbaarheid en begrijpelijkheid. De ervaringsdeskundigen zijn deze uitdaging aangegaan. 

Digitaal werken.

Vanwege de Corona crisis werd de Taalambassadeurs gevraagd of ze bereid waren om de vragenlijst online te beoordelen. Het is boeiend om te zien hoe snel iedereen het werken met het programma MS Teams onder de knie had. In het begin was het een beetje zoeken en wat onwennig, maar uiteindelijk ging het prima! Een mooi stukje extra digitale scholing van de Taalambassadeurs. Bij het eerste online overleg verzorgde Stichting Lezen en Schrijven een minicollege over laaggeletterdheid. Een taalambassadeur vertelde over zijn ervaringen en de aanwezige studenten en lectoren werden betrokken door vragen over laaggeletterdheid te beantwoorden met de chatfunctie.  

Testpanelsessies via MS Teams.

Ter voorbereiding van de testpanelbijeenkomsten heeft een ondersteuner de NOOS vragenlijst met de Taalambassadeurs doorgenomen. De afkorting NOOS staat voor Neck Outcome Score; een vragenlijst voor mensen met nekpijn. De commentaren van de vier Taalambassadeurs kwamen behoorlijk overeen. Het grootste probleem was het feit dat de tekst te letterlijk uit het Engels is vertaald, waardoor er kromme en soms onbegrijpelijke vragen in stonden. Vervolgens vonden, ook online, vier testpanelsessies plaats. Twee tot drie studenten, een ondersteuner en de Taalambassadeurs namen volgens een vast protocol de vragen door. Er kwam stevige feedback van de Taalambassadeurs over de vaak moeilijk te begrijpen tekst. Voor de studenten was het heel leerzaam om vanuit de ogen van een laaggeletterde naar de vragenlijst te kijken. Zij gaan de informatie uit de testpanelsessies analyseren en geven vervolgens aanbevelingen voor bijstelling van de vragenlijst.  

Taalambassadeurs ontwikkelen digitale vaardigheden.

Het is mooi om te zien dat ook in tijden van corona de inzet van de taalambassadeurs door kan gaan. Zij leveren zo een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk maken van informatie, bijvoorbeeld in de zorg. Daarnaast ontwikkelen zij zo hun digitale vaardigheden! 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het “Team Ervaringsdeskundigen Rotterdam”? Of wilt u in de omgeving van Rotterdam gebruik maken van het testpanel? Neem dan contact op met de projectleider annekeelenbaas@lezenenschrijven.nl. ABC is een belangrijke partner van Stichting Lezen en Schrijven als het om ervaringsdeskundigen gaat. Wilt u in een andere gemeente aan de slag met een testpanel ervaringsdeskundigen? Kijk dan op de website van Stichting A-B-C.