De Taalanalyse helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven gemotiveerd de juiste keuzes te maken en hun basisvaardigheden te verbeteren. “Het is een succes”, aldus Ronald Haveman van De Wolden Hoogeveen.

Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen bij De Wolden Hoogeveen moeten verplicht een test via de Taalmeter doorlopen. Hieruit volgt een indicatie of de aanvrager wel of niet laaggeletterd is. Bij laaggeletterdheid krijgt de persoon een doorverwijzing naar een Taalhuis of een andere instantie. “We liepen tegen het probleem aan dat veel mensen niet op de juiste plek terechtkwamen of onvoldoende gemotiveerd waren de juiste stappen te nemen”, zegt Ronald Haveman, teamleider Werk en Re-integratie bij De Wolden Hoogeveen. Hij ging in overleg met Stichting Lezen en Schrijven en kwam uiteindelijk met een format voor de Taalanalyse, die vervolgens verder is uitgewerkt door Stichting Lezen en Schrijven.

Twee dagdelen

Met de nieuwe methode is een pilot gehouden waaraan acht mensen hebben meegewerkt. “En wat bleek? Zeven van de acht waren gemotiveerd en werken structureel aan verbetering van hun basisvaardigheden.” Onderdeel van het succes is de aanpak van trainer-coach Annemiek Fransen bij het Werkplein. Zij is in de herfst van 2019 in twee dagdelen aan de slag gegaan met in totaal 40 kandidaten. “Eerst stel ik de mensen op hun gemak. Zonder relatie geen prestatie”, zegt Annemiek Fransen. “Daarna probeer ik de leergeschiedenis boven water te krijgen. Vaak hebben ze een negatieve associatie met leren. Dat gevoel probeer ik weg te halen. Ze zijn nu volwassen en hebben de regie in eigen hand. Ik probeer ze te inspireren, waar worden ze blij van?”

Uitstroommogelijkheden

In het tweede dagdeel neemt ze drie lees- en drie schrijftoetsen af. Daaruit volgt een analyse en een advies voor uitstroommogelijkheden. Ze verwijst deelnemers door naar het Taalhuis, het reguliere onderwijs van Alfa-college, het programma Klik en Tik van de bibliotheek om te werken aan digitale vaardigheden, of naar het werkleerbedrijf Stark. “Dit doe ik in overleg met de werkcoaches en ik zorg voor een warme overdracht naar de partners, waarbij veel informatie over de deelnemers wordt gedeeld. Na drie maanden volgt een terugkeerbijeenkomst waarin de vraag wordt gesteld of ze goed op hun plek zitten en of ze meer of iets anders nodig hebben.” Volgens de trainer-coach lukt het met de methode Taalanalyse ook om de NT1’ers te bereiken en zijn de werkcoaches er enthousiast over. “Dit soort trajecten levert in acht uur veel op.”

Hoge effectiviteit

Ronald Haveman zegt dat in principe elke gemeente gebruik kan maken van de methode Taalanalyse. “Dan moet er wel iemand zijn die het kan uitvoeren. Daar hebben wij Annemiek voor. Het is ook niet de goedkoopste oplossing. De kostprijs is ongeveer 300 euro per persoon, maar het is een investering die zichzelf terugverdient. Het gaat om het inzichtelijke maken van het probleem en een juiste oplossing voor de cliënt aandragen. Deze methode heeft echt een hoog rendement waar zowel de cliënt als de werkcoaches erg blij mee zijn.”

Screenen Hoogeveen

Meer informatie

Wie meer wil weten over de methode Taalanalyse kan contact opnemen met Ronald Haveman, teamleider Werk en Re-integratie van De Wolden Hoogeveen, e-mail r.haveman@dewoldenhoogeveen.nl of Taalregisseur Marijke Holsbrink van Stichting Lezen en Schrijven, e-mail marijkeholsbrink@lezenenschrijven.nl.