Tyrell Malacia is dit jaar onze speciale ambassadeur voor de Week van Lezen en Schrijven. De 22-jarige Malacia is een talentvolle verdediger van Feyenoord. En sinds kort geselecteerd voor het Nederlands elftal. Maar vooral: fan van lezen. Met Malacia als ambassadeur vragen we in de themaweek aandacht voor het groeiende probleem van laaggeletterdheid onder jongeren.  

Geke van Velzen, directeur-bestuurder:  
“Tyrell zijn enthousiasme voor alles wat met lezen te maken heeft, is aanstekelijk. We vinden het fantastisch dat Tyrell ons wil helpen met onze missie: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Het is een probleem dat helaas ook steeds groter wordt onder jongeren. Maar liefst 1 op de 4 15-jarigen heeft een taalachterstand. Lezen, gewoon leeskilometers maken, is ontzettend belangrijk. Tyrell helpt op deze manier om jongeren bij dit onderwerp te betrekken.” 

Tyrell Malacia:  
“Ik vind het mooi dat ik als ambassadeur voor de Week van Lezen en Schrijven kan helpen om aandacht te vragen voor dit maatschappelijke probleem. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat iemand, die misschien al zijn hele leven met laaggeletterdheid worstelt, zich veilig voelt om er hulp bij te vragen. Hoe meer aandacht er voor laaggeletterdheid komt, hoe makkelijker dat voor mensen misschien wordt.” 

Stijging 

Het aantal laaggeletterden stijgt elk jaar. Dat komt bijvoorbeeld door de vergrijzing en migratie. Daarnaast neemt het aantal jongeren dat met een taalachterstand school verlaat steeds meer toe. Uit internationaal onderzoek PISA 2018 blijkt dat 1 op de 4 van de 15-jarigen in Nederland onvoldoende kan lezen en schrijven om mee te kunnen komen in de maatschappij. Daarmee lopen zij een steeds groter risico om laaggeletterd te worden. Ook daalt bij jongeren het enthousiasme om te lezen. We maken ons zorgen over de stijging van het aantal jongeren met een leesachterstand. De samenleving wordt namelijk sterker als iedereen kan lezen en schrijven. 

Week van Lezen en Schrijven

Samen met partners als gemeenten, bibliotheken en vrijwilligersorganisaties organiseren we voor de zeventiende keer de Week van Lezen en Schrijven. Zo roepen we ook dit jaar het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op met activiteiten aandacht te vragen voor het leren van basisvaardigheden. Zodat we met elkaar het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar maken. Iedereen kan op www.weekvanlezenenschrijven.nl informatie vinden.

Jan Willem Heijkoop

Jan-Willem Heijkoop

Persvoorlichter