Sinds het begin van de pandemie communiceert de Rijksoverheid over de coronamaatregelen, het testen en het vaccineren. Begin 2021 hebben we samen met Pharos, Stichting ABC, Thuisarts.nl, Steffie.nl onze zorgen geuit richting minister De Jonge. De communciatie over corona moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor alle Nederlanders. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ziet in dat dit belangrijk is. En laat ons sindsdien meedenken over de taal, middelen en de communicatiestrategie voor specifieke doelgroepen. Zoals de 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders.

Helpt u mee?

Het ministerie van VWS heeft daarom nieuwe middelen ontwikkeld. In eenvoudige taal en in andere talen. De middelen zijn getest onder de doelgroepen. Alle materialen staan in een handig overzicht. Heeft u contact met laaggeletterden? Download hieronder de pdf en kijk welke middelen u kunt inzetten.

Communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen

Publicatie VWS

Mist u nog een specifiek middel of verspreidingskanaal, laat het ons weten. U kunt natuurlijk ook altijd rechtstreeks het ministerie van VWS benaderen met uw idee.

Meer verspreidingskanalen

VWS communiceert op allerlei manieren. Via de website www.coronavaccinatie.nl, een telefoonnummer (0800-1351), een tv- en radiocampagne en online. Inmiddels zet VWS ook de volgende kanalen in:

  • Informatiebijeenkomsten via sleutelfiguren
  • Wachtkamerinformatie
  • Communicatiekanalen van gemeente en GGD en vele andere partijen uit het netwerk van VWS waaronder de ondertekenaars van de brief.

Er komen ook steeds meer initiatieven vanuit andere organisaties, zoals bijvoorbeeld het onlangs gestarte corona-spreekuur van bibliotheken. 

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen de informatie over corona begrijpt.

 

Meer weten of vragen?

Neem contact met ons op.

Marieke Wiebing

Projectleider Voel je goed!

Stichting Lezen en Schrijven