Corona en laaggeletterdheid 

Juist de afgelopen tijd zagen we hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor basisvaardigheden en duidelijke communicatie. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zijn extra kwetsbaar op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Ook hebben laaggeletterde ouders meer moeite met het begeleiden van kinderen tijdens thuisonderwijs. De aanpak van laaggeletterdheid is belangrijker dan ooit. 

Activiteiten

Net als voorgaande jaren kunnen tijdens de Week van Lezen en Schrijven het Nederlandse publiek, taalnetwerken, bedrijven en andere organisaties zelf in actie komen tegen laaggeletterdheid. Door activiteiten en bijeenkomsten te organiseren zetten we het belang van basisvaardigheden op de agenda! Wij willen initiatiefnemers van activiteiten ondersteunen. Dat doen we onder andere door materialen beschikbaar te stellen op de website. 

Website

De website www.weekvanlezenenschrijven.nl komt 1 juni online. Op deze pagina staan voorbeelden van activiteiten en tips om die te organiseren. De site biedt bovendien een ‘toolkit’ met communicatiemiddelen, zoals posters en online banners om te downloaden. De komende maanden voegen we regelmatig nieuwe materialen en ideeën toe aan de website.   

Hou onze kanalen in de gaten voor meer informatie! 
 

Heb je nog vragen?

Marieke Vellinga

Friesland