Anita Witzier

“Als presentatrice en als moeder besef ik hoe belangrijk het is dat jong en oud kunnen lezen en schrijven. Via mijn bekendheid en mijn netwerk wil ik daarom mensen bereiken die op taalgebied een steun in de rug kunnen gebruiken. De samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Daarom vind ik het belangrijk dat we ook als samenleving omzien naar elkaar. Dan verminderen en voorkomen we sámen laaggeletterdheid.”

Anita Witzier

Kees Tol

“Ik ben vereerd en blij met deze ambassadeursrol. Steeds als ik met ex-laaggeletterden praat, merk ik de ommekeer in hun leven nadat zij een taalcursus deden. Ze staan sterker in het leven en kunnen en durven meer te ondernemen dan daarvoor. Door mijn werk als presentator ben ik me er erg van bewust dat taal belangrijk is om een boodschap te begrijpen en over te brengen. Laaggeletterdheid is een verborgen probleem in onze maatschappij. Ik wil dat het een gewoon gespreksonderwerp wordt dat iedereen, niet in alleen in schooltijd, maar zijn hele leven lang blijft leren.”

Kees Tol

René Karst

“Het werk van Stichting Lezen en Schrijven ligt mij na aan het hart. Als zanger en schrijver van liedjes kan ik mij geen leven zonder taal voorstellen. Maar er zijn nog zoveel mensen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Stichting Lezen en Schrijven heeft zoveel kennis en zo’n sterk netwerk. Als wij hen helpen, helpen we laaggeletterdheid verminderen én voorkomen.”

Rene Karst

Steven Kazàn

“Waar ik misschien niet genoeg bij stil heb gestaan, is wat een rijkdom het is dat ik ons zoontje altijd heb kunnen voorlezen. Samen opgaan in gekke verhalen. Pas toen ik optrad tijdens de Taalheldenprijs 2023 dat ik besefte dat dit voor 1 op de 9 ouders met minderjarige kinderen helemaal niet vanzelfsprekend is. Zij hebben moeite met lezen en schrijven. Daardoor gaat laaggeletterdheid vaak van generatie op generatie door. Oprecht hoop ik dat we samen het taboe op laaggeletterdheid kunnen doorbreken. Dat iemand die er moeite mee heeft zonder schaamte durft op te staan en alsnog beter leert lezen en schrijven. Misschien kunnen dan in de toekomst alle ouders samen met hun kinderen opgaan in de meest avontuurlijke verhalen. Dat geluk gun ik iedereen.”