Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Lezen en Schrijven overzichtelijk op een rijtje.

1. De officiële naam: Stichting Lezen & Schrijven

2. Het handelsregisternummer RSIN: 8143.94.309

3. Post- en bezoekadres:

Stichting Lezen & Schrijven
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag

Telefoonnummer
070 - 302 26 60

E-mailadres
info@lezenenschrijven.nl

4. Doelstelling: De stichting heeft als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op korte en lange termijn.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Aanpak laaggeletterdheid

6. Bestuur en beloning: Deze gegevens zijn te vinden in de jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag.

7. Actueel verslag activiteiten: Zie hiervoor het jaarverslag.

8. Balans en de staat van baten en lasten: Deze gegevens zijn eveneens te vinden in het jaarverslag.

 

Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Algemene Inkoopvoorwaarden voor ICT

ANBI formulier Stichting Lezen en Schrijven