Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Lezen en Schrijven overzichtelijk op een rijtje.

1. De officiële naam: Stichting Lezen en Schrijven

2. Het handelsregisternummer RSIN: 8143.94.309

3. Contactgegevens:

Stichting Lezen en Schrijven
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag

Telefoonnummer
070 - 302 26 60

E-mailadres
info@lezenenschrijven.nl

Fiscaal nummer
8143.94.309.B.01

KvK
27263438

4. Doelstelling: De stichting heeft als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op korte en lange termijn.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Aanpak laaggeletterdheid

6. Bestuur en beloning: Deze gegevens zijn te vinden in de jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag.

7. Actueel verslag activiteiten: Zie hiervoor het jaarverslag.

8. Balans en de staat van baten en lasten: Deze gegevens zijn eveneens te vinden in het jaarverslag.

 

Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Algemene Inkoopvoorwaarden voor ICT

ANBI formulier Stichting Lezen en Schrijven

Algemene Voorwaarden Stichting Lezen en Schrijven

Rijksvoorwaarden voor inkoop