Directeur-bestuurder

Hanneke Propitius is sinds 15 december 2023 directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven.

Raad van toezicht

Stichting Lezen en Schrijven onderschrijft de maatschappelijke normen voor ‘goed bestuur’. De raad van toezicht speelt daarbij een belangrijke rol. Door de gemengde samenstelling is de raad de verbindende schakel tussen stichting en maatschappij. De leden spelen in hun eigen vakgebied een toonaangevende rol, zijn begaan met maatschappelijke thema’s en erkennen het belang van geletterdheid.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Jacco Vonhof (voorzitter)
  • Simone Heidema
  • Pieter Cortenbach
  • Friso Douwstra
  • Marjan Rintel
  • Minchenu Maduro
  • Maarten Camps

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, oprichter Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven werd op 27 mei 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Haar persoonlijke gedrevenheid en inzet voor geletterdheid dateert van ver voor de start van de stichting. Met de oprichting van Stichting Lezen en Schrijven wilde de prinses zoveel mogelijk partijen verbinden die al actief waren, of zouden moeten zijn, op het gebied van laaggeletterdheid. Want ondanks de schrikbarend hoge aantallen laaggeletterden, werd het destijds niet als serieus maatschappelijk vraagstuk erkend. Haar oorspronkelijke missie richtte zich op de zowel preventie onder kinderen als reductie onder volwassenen, hopende dat de stichting op den duur op beide terreinen overbodig zou zijn.