Voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, is meedoen moeilijk. Denk aan solliciteren, reizen, apps gebruiken of toeslagen aanvragen. Doordat mensen moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Dat maakt meedoen in deze tijd nóg lastiger.

Zo ontstaat er een kloof tussen mensen die goed kunnen lezen en schrijven en mensen die daar moeite mee hebben. Voor een stabiele, sterke samenleving is het belangrijk dat we deze kloof overbruggen.

Missie 

Wij zetten ons in voor iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen en daardoor ook met een computer of een smartphone. Zodat iedereen in ons land kan meedoen.

Wij zetten ons ervoor in dat:

  • Volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen buurt kunnen en mogen leren.
  • Kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen als ze van school komen. En moeite met lezen en schrijven niet meer doorgeven wordt van ouder op kind.
  • Overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en zo toegankelijk zijn voor iedereen.
  • Dit lukt alleen als overheden, bedrijven en organisaties goed met elkaar samenwerken.