Stichting Lezen en Schrijven is dé specialist op gebied van laaggeletterdheid in Nederland. We kennen laaggeletterden en weten waar ze tegenaan lopen. Dankzij onderzoeken en jarenlange kennis en ervaring weten we waarmee zij geholpen zijn. We spreken verschillende talen: die van mensen die moeite hebben met basisvaardigheden én die van overheid en instanties. We zijn lokaal en regionaal actief in vele gemeenten en arbeidsmarktregio’s. Dat wat lokaal speelt, kunnen we dankzij ons netwerk agenderen in landelijke netwerken, politiek en media. Door dit alles zien we wat er nodig is. In samenspraak met andere organisaties nemen we het initiatief om dat voor elkaar te krijgen in. Zodat iedereen zich vanuit zijn eigen expertise kan inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen en de samenleving toegankelijker te maken voor iedereen.

“Het is belangrijk om laaggeletterdheid te verminderen én te voorkomen. De invloed van onvoldoende kunnen lezen en schrijven in onze maatschappij wordt namelijk groter en het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven neemt nog steeds toe. Een voorbeeld waarbij we verbinding maken tussen verminderen en voorkomen is de gezinsaanpak. Samen met andere organisaties werken we aan oplossingen om laaggeletterdheid binnen laagtaalvaardige gezinnen aan te pakken.”

"Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven neemt nog steeds toe."

– Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven