Tel mee met Taal 

Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners en gaat door tot eind 2024.

Netwerkpartners Taal voor het leven 

Met de aanpak Taal voor het Leven organiseren we samen met honderden gemeenten, (zorg)instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers en vele anderen scholing. Dat is de kracht van Taal voor het leven: het opbouwen van een duurzaam taalnetwerk op lokaal en landelijk niveau. Er ontstaan Taalakkoorden, allianties, we sluiten bondgenootschappen en onze samenwerkingspartners openen Taalhuizen. Gemeenten en De bibliotheken spelen daarin een belangrijke rol. 

Samenwerken met kennispartners 

Om laaggeletterdheid in de volle breedte op de agenda te zetten en te houden bij publiek en politiek, werken we samen met landelijke kennispartners. We delen kennis, zorgen voor draagvlak en organiseren gezamenlijk activiteiten met onder meer onderwijsadviesorganisaties, uitgevers, onderwijsinstellingen en landelijke kennis-instellingen.

Financiële partnerschappen 

We zijn er trots op dat onder meer Achmea, FondsNutsOhra en de VriendenLoterij zich aan ons hebben verbonden. Zij maken het mede mogelijk om innovatieve projecten en aanpakken te ontwikkelen, jaarlijks TaalHelden in het zonnetje te zetten, VoeljeGoed! te ontwikkelen en meer zichtbaar te zijn op straat.