Om organisaties te helpen bij de aanpak van laaggeletterdheid ontwikkelden de gemeente Amsterdam samen met kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA een handreiking voor partners van het Amsterdams Taalakkoord. In deze handreiking staan drie pijlers centraal: bewustwording, communicatie en taalscholing. Aan de hand van een stappenplan kunnen werkgevers gericht werken aan de vragen die in de organisatie spelen. Per stap worden tips, aandachtspunten en voorbeelden uit de praktijk gegeven en wordt doorverwezen naar interessante trainingen en subsidies. 

Contact opnemen kan het best via taalakkoord@amsterdam.nl