Lezen en schrijven is voor mij een hele grote verrijking. De wereld is voor mij open gegaan. Ik kan nu met auto rijden en ik weet precies waar ik naartoe rij. Ik moest altijd naar plaatjes kijken en nu kan ik ze lezen. Ik kan vragen beantwoorden en weet wat de spelregels zijn. Dat is voor mij hartverwarmend. 

Mensen zeggen: Je bent een analfabeet. Maar dat ben ik niet. Ik heb alleen moeite met lezen en schrijven. Ik ben er trots op dat ik 25 jaar geleden de Stichting Belangenbehartiging Analfabetisering (Stichting ABC) heb opgericht. Dat heb ik gedaan om andere mensen te helpen om te gaan lezen en schrijven. Mensen die dat zelf niet kunnen opbrengen. Daar ben ik apetrots op en dat doe ik met heel mijn hart.

Over Theo

Theo werkt al 25 jaar elke dag aan de aanpak van laaggeletterdheid. Hij stond met anderen aan de basis van de oprichting van ABC Limburg. Dat bestaat inmiddels 21 jaar en Theo is daar met een grenzeloos enthousiasme bestuurslid.
 
Theo geeft voorlichtingen over laaggeletterdheid en de aanpak daarvan bij bibliotheken, gemeentes, bedrijven, in ziekenhuizen, op scholen en in sportclubs. Ook kijkt hij op verzoek mee naar de teksten van deze organisaties en geeft tips om deze teksten helderder en duidelijker te maken.

Theo sport veel en door zijn kleding met ABC logo en telefoonnummer zorgt hij ervoor altijd herkenbaar te zijn als ABC’er. Mensen kunnen hem aanspreken, vragen stellen en een afspraak maken. Theo zorgt er voor dat banners van ABC niet in de opslag staan, maar op mooie plaatsen bij bibliotheken, winkels en bedrijven.

Taalheld 2022 Theo van Kessel

Theo mist geen enkel (bestuurs)overleg en meldt zich bijna altijd aan voor werkgroepen en bijeenkomsten. Hij is een strijder van het eerste uur, onvermoeibaar en een rots in de branding. Je doet nooit tevergeefs een beroep op hem.

Alle genomineerde Taalhelden in de categorie Cursist zijn laaggeletterd in hun moedertaal. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen aan de samenleving.