"Ik heb geen goede opleiding. Ik ging wel naar school, maar ik heb daar niet goed leren lezen en schrijven. Ik voelde me daarover onzeker. Ik durfde het tegen niemand te zeggen. Het voelde alsof ik altijd achter een masker zat. Dat ik tegen niemand eerlijk was. Dat gevoel heb ik mijn hele leven gehad. 

Tot het moment dat ik dacht: dit is het. Vanaf nu ga ik mezelf zijn. Ik ga naar school en ik ga leren.  

Ik ben ontzettend trots op mezelf. En op mijn docent, die mij het vertrouwen gaf mezelf te kunnen zijn. Zij zei tegen me: “Je bent het waard. Je bent niet enige en je bent nooit oud om te leren.”  Daardoor ging mijn gordijn open. De voorstelling kon begonnen. Ik voelde wat het was om eerlijk te zijn en te zijn wie je bent. Dat voelt zo goed."

Over Violeta

Violeta had een goede baan in de horeca en had veel stress, omdat ze laaggeletterd was. Recepten lezen of e-mails schrijven lukte haar niet of nauwelijks. Om hulp durfde ze niet te vragen. Uiteindelijk heeft ze zichzelf voor het blok gezet: niet langer met een geheim rondlopen, maar haar verhaal vertellen. Dat was voor haar de eerste stap in het leren lezen en schrijven. 

Violeta heeft de moed gehad om haar geheim op film te vertellen en zo het gesprek over laaggeletterdheid te starten. Om andere laaggeletterden uit de (boeken)kast te laten komen en om de buitenwereld te laten zien tegen welke problemen laaggeletterden in het dagelijks leven aanlopen. 

De film ‘Eén van deze mensen’ is een jaar geleden gemaakt. De film wordt nog steeds gedeeld op sociale media en ingezet bij presentaties. Samen met de andere mensen in de film is Violeta nog steeds niet moe om haar verhaal te doen in de media, bijvoorbeeld in bij het vrouwenblad Libelle en het live programma ‘Koffietijd’.

Taalheld 2022 Violeta Mainova

Violeta vertelde haar verhaal ook in een andere film om de Onderwijsinspectie kennis te laten maken met het probleem van laaggeletterdheid. In juni geeft ze samen met een aantal andere Taalambassadeurs voorlichting aan de Onderwijsinspectie. Ze heeft haar masker afgezet en is eerlijk naar zichzelf en naar anderen. Als voorbeeld hoe belangrijkrijk het is je zwijgen te doorbreken.

Alle genomineerde Taalhelden in de categorie Cursist zijn laaggeletterd in hun moedertaal. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen aan de samenleving.