Wij zetten ons in voor iedereen die moeite heeft met deze vaardigheden. Zodat volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen buurt kunnen en mogen leren. Zodat kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen als ze van school komen. En moeite met lezen en schrijven niet meer doorgeven wordt van ouder op kind. En zodat overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en toegankelijk zijn voor iedereen.

Stichting Lezen en Schrijven is dé specialist op gebied van laaggeletterdheid in Nederland. We kennen laaggeletterden en weten waar ze tegenaan lopen. Dankzij onderzoeken en jarenlange kennis en ervaring weten we waarmee zij geholpen zijn. We spreken verschillende talen: die van mensen die moeite hebben met basisvaardigheden én die van overheid en instanties.  We zijn lokaal en regionaal actief in vele gemeenten en arbeidsmarktregio’s. Dat wat lokaal speelt, kunnen we dankzij ons netwerk agenderen in landelijke netwerken, politiek en media. Door dit alles zien we wat er nodig is. In samenspraak met andere organisaties nemen we het initiatief om dat voor elkaar te krijgen in. Zodat iedereen zich vanuit zijn eigen expertise kan inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen en de samenleving toegankelijker te maken voor iedereen.

Contact

Vind een adviseur in jouw regio Onze adviseurs