Leren is belangrijk en hoort leuk te zijn voor iedereen. Of je nu baan hebt en erin wil groeien. Of als je een baan zoekt. Leren is belangrijk en wordt leuker als je het samen met anderen kan doen. Vul de vragenlijst is die bij je past en ontdek hoe je voor maximaal succes kan gaan!

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat mensen die weinig of geen scholing hebben gehad vaak grote drempels ervaren om een cursus gaan te volgen. Om de kans op scholingssucces te vergroten, zijn er 4 korte vragenlijsten ontwikkeld. 

Elke vragenlijsten gaat uit van één perspectief: werknemer, werkgever, trainer en toeleider (bijvoorbeeld iemand bij leerwerkloket of scholingsfonds). Je kan natuurlijk één van de vragenlijsten (laten) invullen, maar ook 2, 3 of 4. Door het afstemmen van meerdere perspectieven (lees: vragenlijsten) heb je maximale kans op scholingssucces.

Bij elke vragenlijst zitten ook tips en voorbeelden om ermee aan de slag te gaan als werknemer, werkgever, trainer of toeleider. De vragenlijst van de werknemer is zo opgesteld dat iemand met weinig scholing deze ook kan invullen, maar het liefst wel onder begeleiding. Dat is voor deze doelgroep extra belangrijk.

De vragen zijn in eerste instantie in nauwe samenwerking met de doelgroep praktisch geschoolde werknemers ontwikkeld, en in tweede instantie is er de koppeling gemaakt met praktijkervaringen, (wetenschappelijk) onderzoek en adviezen van andere experts. Deze aanpak is ontwikkeld door de FNV in opdracht van het ministerie van SZW. Voor meer vragen kan je ook terecht bij Arjan Beune Arjanbeune@gmail.com en Lidy Hampink-Aalfs info@kanz-advies.nl