Zij hebben een grote kans om een achterstand in de maatschappij op te lopen. Er is rijksbeleid om dit probleem aan te pakken met taal- en rekencursussen. De Algemene Rekenkamer onderzocht of deze aanpak werkt. Is het cursusaanbod voldoende en wordt iedereen bereikt?

door Algemene Rekenkamer

Aanpak laaggeletterdheid (Algemene Rekenkamer)

Rapport, 20 april 2016