De in 2015 met Alles is Gezondheid opgerichte Alliantie gezondheid en geletterdheid is in 2020 verdergegaan in de vorm van de werkgroep Taal maakt gezonder onder de vlag van Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Als samenwerkingsverband kunnen de partijen nog meer impact maken. 

Werkgroep Taal maakt gezonder

De werkgroep richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. De focus ligt hierbij op laaggeletterde patiënten/cliënten en professionals in de gezondheidszorg. 

Activiteiten 

 • De werkgroep komt twee keer per jaar samen. 
 • De werkgroep deelt voorbeelden, kennis en ervaring rond: 
  • het agenderen van de aanpak van laaggeletterdheid in gezondheidszorg en  gezondheidszorgonderwijs;
  • het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid en het informeren van laaggeletterde patiënten/cliënten over scholing;
  • onderzoek naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten. 
 • Bevordert en ondersteunt initiatieven rond:
  • het agenderen van de aanpak van laaggeletterdheid bij zorgprofessionals; 
  • het slaan van een brug tussen professionals uit de wereld van taal en gezondheid.
 • De werkgroep activeert en verbindt (potentiele) partners met relevante organisaties.

Doe mee

Ben jij werkzaam in gezondheidszorg, zorgonderwijs en/of zorgonderzoek? En ben of wil je aan de slag met verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten? Word dan partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en sluit je aan bij de Werkgroep Taal maakt gezonder.