Op een door Avres georganiseerde oriëntatiebijeenkomst was de opkomst boven verwachting. Dit leidde tot het EVA-pilotproject (Educatie voor Vrouwen met Ambitie). Inmiddels is de tweede ronde afgerond van deze door Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde methodiek om de empowerment van laaggeletterde vrouwen te versterken. In Gorinchem wordt hierbij de koppeling gemaakt met bewegen, koken, voeding en leefstijlcoaching. Hiermee wordt letterlijk een beweging in gang gezet! Het programma wordt uitgevoerd door het leerwerkbedrijf Avres, dat de Participatiewet in Gorinchem uitvoert. Samen met lokale samenwerkingspartners, zoals Fynes Fitness, de Stip, het Taalhuis, het leerwerkloket, Stichting Lezen en Schrijven, vrijwilligersorganisaties en Dress for Succes, bereikt Avres mooie resultaten.

Visie: Het uiteindelijke doel is duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid. Hierbij moeten realistische verwachtingen worden gewekt, want een nieuwe taal leren en vertrouwd raken in een nieuw land is moeilijk en kost veel tijd. Zeker gezien de vele psychische problemen, trauma’s en gezondheidsklachten in deze groep. Het programma is voor de deelneemsters een eerste belangrijke stap in dit proces.
Doelgroep: Syrische en Eritrese vrouwelijke statushouders vanaf taalniveau A1, die minimaal halverwege hun inburgeringstraject zijn.

Aanpak

De aanpak bestond uit een programma van twee dagdelen per week, gedurende zestien weken. Het ene dagdeel stond in het teken van taal, het andere draaide om beweging, voeding en leefstijl. Het empowerment-materiaal dat Stichting Lezen en Schrijven heeft ontwikkeld, vormde de basis van het programma. Daar is een lokale kleur aan gegeven door bijvoorbeeld bij elke bijeenkomst gastsprekers/ organisaties uit te nodigen voor voorlichting. De werving van de deelnemers vond plaats via de participatiecoaches van Avres. Hierbij vond ook in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven een taalscreening plaats, want een zeker basisniveau was gewenst. Vrouwen moesten minimaal halverwege hun inburgeringstraject zijn. Wie nog niet zover was, kon alleen deelnemen aan het beweegonderdeel. De uitvoering van de bijeenkomsten was in handen van een trainer van De Stip. De intentie was deze in volgende rondes over te dragen op de sleutelpersonen/ervaringsdeskundigen van AVRES, die hiertoe zijn opgeleid door Pharos, een expertisecentrum op het gebied van gezondheidsverschillen.

Opbrengsten

 • Avres heeft de doelgroep veel beter leren kennen en daardoor ook veel beter kunnen ondersteunen en doorgeleiden naar vervolgmogelijkheden of passende hulp en begeleiding. 
 • Het tweede EVA-programma kon starten vanwege de mond-tot-mondreclame door de groep zelf: voedingsbodem voor een structureel aanbod. 
 • Doorstroom naar vrijwilligerswerk, werkervaringsplek, intern trainingsaanbod van Avres en opleidingen bij het roc. Alle deelneemsters hebben een vervolgstap gezet.
 • Dankzij de terugkomdag, een groepsapp en de nazorg door de sleutelpersonen kan de voortgang blijvend worden gevolgd en wordt ook na afloop van het project de begeleiding van de vrouwen voortgezet. 
 • Gedurende de laatste bijeenkomst werd een enorme groei in houding, zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling geconstateerd, toen de vrouwen zelf een pitch gaven en vertelden over hun toekomstplannen. 
 • Succesfactoren
 • Avres is naar de vrouwen toegegaan. Werving en uitvoering vonden plaats in de laagdrempelige omgeving van Fynes Fitness, waar de vrouwen al kwamen en soms ook al sportten (Lady’s Sport). 
 • Het door Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde materiaal is na de pilotfase aangepast aan het niveau en de behoeften van de doelgroep, door het simpeler, meer cultuur-sensitief en visueel te maken. 
 • De inzet van twee Syrische en Eritrese sleutelpersonen/ervaringsdeskundigen in dienst van Avres, leidde tot meer inzicht in de problematiek en belevingswereld van de doelgroep. 
 • De verbinding met allerlei lokale partners heeft geleid tot een breed netwerk, dat deze vrouwen ook na afloop van het programma kan blijven ondersteunen en de vrouwen helpt de weg naar deze organisaties te vinden. 
 • De koppeling van taallessen aan beweging en leefstijllessen heeft ervoor gezorgd dat vrouwen gemotiveerd bleven tot het eind, omdat ze zich fysiek en mentaal beter gingen voelen

Mooi om te zien dat de vrouwen vol ambities en plannen zitten. Zij zijn een voorbeeld voor elkaar en voor anderen.

– Saar Spanjaard, directeur Avres

"Het project is een eerste stap, maar wel een belangrijke. Ik ben een grote voorstander van investeren in taalverhoging in combinatie met arbeidsvaardigheden. Als je mensen duurzaam wilt laten uitstromen, moet je ze bagage meegeven en zorgen dat ze goed uitgerust zijn."

Bettina Bruno, Projectleider Avres

Toekomst

Het programma staat nu en zal blijven functioneren als een portaal van waaruit vrouwen kunnen doorstromen naar mogelijke vervolgtrajecten als vrijwilligers(werk), werkervaringsplaats, scholing. De rol van de trainer van De Stip wordt overgenomen door de sleutelpersonen, met ondersteuning van de taalregisseur van Stichting Lezen en Schrijven. De formule lijkt te werken, want op 17 oktober 2019 is de derde groep gestart.