De BAR-organisatie en NV BAR-Afvalbeheer startten in september 2016 een taaltraject met de titel ‘Tijd voor taal’. Taalbevordering is een van de speerpunten van het Vitaliteitsplan dat er op gericht is medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Kenmerkend is dat het geen traject is voor medewerkers met een taalachterstand maar voor alle medewerkers. Iedereen krijgt de kans zijn taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast wordt vooral ingezet op het besef dat bezig zijn met taal ook leuk is.

Wat levert het op? 

Het taboe op taalles binnen de organisaties is verdwenen. Op alle niveaus willen medewerkers meer leren! Vanaf januari 2017 werken 75 werknemers aan het verbeteren van hun taalvaardigheden op vier niveaus. Het gaat om 55 laaggeletterden, waarvan 49 met Nederlands als moedertaal en twintig niet-laaggeletterden.

Succesfactoren

  • Draagvlak bij directie: de directeur is initiatiefnemer en samen met leidinggevenden en HR-afdeling de drijvende kracht achter de aanpak en de samenwerking met partners in het taalnetwerk.
  • De aanpak is voor álle medewerkers. De taallessen zijn gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling. Het is daarom heel normaal om mee te doen.  

Uitdagingen

  • De aanpak is geen eenmalig project, maar structureel. Het gaat om doorlopend vervolgactiviteiten organiseren. Structurele financiering is hierbij een uitdaging.
  • Voorbeelden verspreiden zonder gebruik van het frame ‘laaggeletterdheid’.
  • Mensen blijvend enthousiasmeren voor een forse inzet op taalbevordering. De meeste deelnemers hebben jaren nodig om hun achterstand te verminderen.

De volgende stappen 

  • Het doel is taalbevordering echt onderdeel te maken van de dagelijkse werkdag van alle werknemers en om taal leuk te maken. Met partners zorgen ze voor nieuwe activiteiten:
  • Het BAR-dictee, een bezoek aan een taalcongres, de organisatie van een taaldag.
  • Het met andere werkgevers organiseren van nieuwe taallessen voor 2018.
  • Het werven van ambassadeurs onder medewerkers om ervaringen te delen.
  • Trainingen Bestuurlijk Schrijven en Klare Taal.

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Michiel Sträter

Adviseur