Om het effect hiervan te versterken en succes op de lange termijn te waarborgen, zijn beide bedrijven in september 2014 gestart met een nieuw initiatief. De bedrijven zetten in hun organisatie naast de docent ook eigen medewerkers in.

Deze collega’s worden na het volgen van de basistraining als taalvrijwilligersingezet tijdens de les en gekoppeld aan collega's die moeite hebben met het begrijpen van de Nederlandse taal. Het gaat om spreken, luisteren, lezen en schrijven. Bij Irado vindt de taalscholing plaats in het bedrijf zelf.

Geletterdheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

– Gom

Voor de Gom-medewerkers is gekozen voor een buurthuis in Rotterdam. In hun eigen buurt, op een laagdrempelige locatie. Deelnemers ontwikkelen zo niet alleen hun taalvaardigheid, maar ook de banden met collega's en buurtgenoten. Hiermee helpt Gom haar medewerkers zelfstandig in de Nederlandse taal te communiceren, thuis én op het werk.