Samenwerking lokaal netwerk

 • Al deze organisaties hebben hun eigen doelen. Bedenk goed wat die zijn en hoe uw initiatief hierop aansluit.
 • Bent u al partner in het taalnetwerk en wilt u aan de slag met Empowerment binnen uw organisatie? Juist voor Empowerment zijn ook samenwerkingen buiten de formele en informele taalpartners relevant. Maak koppelingen met vrouwennetwerken en welzijnsorganisaties bijvoorbeeld. Dit zijn belangrijke vindplaatsen van deelnemers.
 • Samenwerkingen met organisaties die toeleiden naar werk zijn interessant voor vervolgaanbod voor uw deelnemers.
 • Heeft u al empowermentaanbod maar bent u nieuw in het taalnetwerk? Samenwerking met het lokale Taalhuis zorgt voor vindbaarheid van uw empowermentaanbod voor deelnemers en vrijwilligers. Deze samenwerking kan ook helpen om uw aanbod blijvend binnen de gemeente op de kaart te zetten.

Borging activiteiten

Denk bij de start al na over de toekomst. Hoe borgt u de financiën, de interne organisatie en de beschikbaarheid van vrijwilligers bijvoorbeeld?

 • Wilt u starten met het aanbieden van empowermentcursussen en zoekt u financiering? Ga het gesprek aan met uw contactpersoon binnen de gemeente en verken lokale fondsen. In sommige gevallen is een eenmalige stimuleringsbijdrage vanuit Taal voor het Leven mogelijk. Een van de voorwaarden hiervoor is dat u zorgdraagt voor structurele financiering en borging. Uw contactpersoon van Taal voor het Leven denkt graag met u mee.
 • Heeft u al empowermentaanbod? Gebruikt u nu eenmalige financiering om dit aan te kunnen bieden? Weet u hoe u de kans vergroot om een structurele financiering te krijgen? Ga hierover in gesprek met uw contactpersoon bij de gemeente of subsidieverstrekker.
 • Bent u op zoek naar structurele financiering vanuit de gemeente? Denk dan eens na over de verbinding van Empowerment aan domeinen die minder voor de hand liggen. Empowerment valt vaak binnen het domein participatie. Het kan ook een waardevolle rol spelen bij gemeentelijk armoedebeleid of beleid rondom arbeidsparticipatie. Ga in gesprek met verschillende beleidsmedewerkers en ontdek de mogelijkheden.
 • Het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als eerste taal (NT1’ers) is voor veel gemeentes een aandachtspunt, maar ook lastig. Empowerment kan hiervoor een mooie ingang zijn, een zogenaamde ‘camouflagecursus’ voor het vinden en activeren van laaggeletterden. Deelnemers kunnen na een cursus Empowerment doorstromen naar een cursus voor een van de basisvaardigheden.
 • Voor een structurele financiering kan het helpen om de resultaten van deelnemers te monitoren. Ook is het goed om bij te houden welke ‘route’ deelnemers afleggen. Komen zij van een andere cursus? Gaan zij na de cursus aan de slag met basisvaardigheden of gaan zij solliciteren? De resultaten koppelt u terug aan uw subsidieverstrekker.
 • Zorg dat de uitvoer van het empowermentaanbod niet leunt op één persoon binnen de organisatie. Vaak is dat een bevlogen iemand die veel voor elkaar krijgt in weinig tijd of met weinig middelen. Hoewel dit een kracht is, kan het ook een kwetsbaarheid zijn. Beter is het koppelen aan bredere netwerken en organisaties. Investeer om hun kennis, ervaringen en enthousiasme te verspreiden.
 • Let op dat vervolg geven aan uw activiteiten ook een blijvende investering in vrijwilligers vraagt. Werven, opleiden en begeleiden.

Contact

Meer informatie of meteen aan de slag met de empowermentmaterialen? Neem contact op via info@lezenenschrijven.nl, 070 - 304 26 60 of uw lokale contactpersoon.