Deze publicatie toont kerncijfers binnen de domeinen taalbeheersing, welzijn, arbeidsmarkt en economie, gezondheid, opleiding en ontwikkeling en ontplooiing.

Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid 2018

Literatuurstudie, 3 september 2018