De mi­nido­cu­men­tai­re '(On)be­grij­pe­lij­ke taal' laat zien hoe een in­cas­so­bu­reau en ge­meen­te hun werk­pro­ces heb­ben aan­ge­past, en een­vou­di­ger zijn gaan com­mu­ni­ce­ren.'