Om de partners uit een lokaal taalnetwerk te helpen hun gezamenlijke aanpak verder te versterken ontwikkelde het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht op verzoek van Stichting Lezen en Schrijven een groeimodel.

Met het groeimodel reflecteren partners zelf op de huidige en de gewenste aanpak. Het instrument helpt hen om gezamenlijk en op een gestructureerde wijze te bespreken hoe de aanpak ervoor staat. De uitkomsten laten niet zien hoe zij precies te werk moeten gaan, dat is juist lokaal maatwerk. In de taalnetwerken van de gemeenten Alkmaar, Dordrecht, Helmond, Hoogeveen en Utrecht vindt een pilot plaats.

Samen met partners

Het groeimodel is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Daarnaast hebben de onderzoekers in de startfase gesproken met de ministeries van OCW en SZW, de Koninklijke Bibliotheek, het Steunpunt Basisvaardigheden, Stichting ABC en VNG. De uitkomsten laten het draagvlak onder de partners, de gezamenlijke slagkracht en de impact van de lokale aanpak zien. Een digitale peiling onder alle partners helpt hierbij. De peiling maakt ieders opvattingen geanonimiseerd en geobjectiveerd zichtbaar. Met de uitkomsten krijgt het taalnetwerk een overzicht van de belangrijkste kracht- en verbeterpunten.

Vervolgstappen

Gemeenten zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een regionaal plan. Geke van Velzen, directeur-bestuurder: "Wij kunnen adviseren over de inzet van dit instrument. Het model helpt gemeenten in beeld te krijgen waar ze staan en hoe ze hun aanpak verder kunnen versterken. Dit kan op zowel lokaal als regionaal niveau. Er zijn al zo'n 30 gemeenten die met het groeimodel aan de slag zijn of hebben aangegeven dat te willen."

Prijs

In 2020 won het Groeimodel de maatschappelijke impact prijs van Universiteit Utrecht. De jury zei over het project: “We zijn onder de indruk van de de focus op een verborgen maatschappelijk probleem, van de manier van werken, de nieuw ontwikkelde instrumenten, de schaal, de vele partners en de sterke combinatie van advies, onderzoek, onderwijs en impact. Gefeliciteerd!”

Meer informatie

Wilt u met uw taalnetwerk ook aan de slag met het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid

Neem contact op met onze adviseur.

Annemijn Poot

Senior Adviseur