Om op de huidige arbeidsmarkt actief te blijven, moet je je een leven lang ontwikkelen. Daarvoor moeten je basisvaardigheden op orde zijn. Er zijn veel handvatten die werkgevers kunnen inzetten om hun medewerkers te ondersteunen bij het vergroten van taal-, reken- en digitale vaardigheden. Het mkb maakt hier alleen (nog) weinig gebruik van. Binnen het project ‘MKB-ActieLAB’ zoeken we samen naar passende manieren om mkb’ers te activeren rondom basisvaardigheden op de werkvloer.

Binnen de beroepsbevolking zijn 1,8 miljoen mensen laaggeletterd. Er zijn veel programma’s, instrumenten en subsidies die werkgevers kunnen inzetten om hun werknemers te stimuleren aan hun basisvaardigheden te werken. Bijvoorbeeld www.taalwerkt.nl van het Expertisepunt Basisvaardigheden, het WERK-portal.nl van SBCM en de Tel mee met Taal-subsidies. Want onvoldoende basisvaardigheden zorgen onder andere voor een hoger ziekteverzuim, lagere productiviteit, een groter risico op bedrijfsongevallen en problemen met het lezen van (online) protocollen en werkopdrachten.

Extra uitdagingen binnen het mkb

Grote bedrijven weten deze handvatten vaak wel te vinden. Maar de grootste werkgever van ons land, het mkb, bereiken we nog te weinig. Daar zijn meerdere redenen voor. Projectleider Miriam Bosman: “Er is binnen het mkb vaak weinig capaciteit en de werkdruk is hoog. De directeur verzorgt ook de communicatie, administratie en hr en draait mee op de werkvloer. Hij heeft dus geen tijd en ‘ruimte in zijn hoofd’ om ook nog uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om basisvaardigheden onder zijn werknemers te vergroten. Daar komt bij dat mkb’ers vaak niet weten hoe belangrijk voldoende basisvaardigheden zijn en wat het oplevert. En door de vaak kleine aantallen werknemers is scholing onder werktijd geen optie. Want als je als slager vier mensen naar taalles stuurt, is er niemand meer die de winkel draaiend kan houden.”

Geweldig als we ook werknemers binnen het mkb kunnen motiveren hun basisvaardigheden te vergroten

– Miriam Bosman

Samen ontwikkelen

Om mkb’ers te ondersteunen bij het vergroten van basisvaardigheden onder hun werknemers, starten we het project ‘MKB-ActieLAB’. Hier werken we samen met leidinggevenden uit het mkb, partners, brancheverenigingen en intermediairs zoals het Leerwerkloket en Werkgevers Servicepunten. We ontwikkelen met elkaar effectieve strategieën om mkb’ers te bereiken en te zorgen dat ze hun medewerkers motiveren om passende scholing te volgen. Zodat meer medewerkers voldoende basisvaardigheden hebben en zo hun baan kunnen behouden of door kunnen stromen naar ander werk.

Van huidige naar gewenste situatie

Binnen het MKB-ActieLAB werken we volgens ‘social design thinking’. Dat betekent dat alle betrokkenen gelijkwaardig zijn, het vraagstuk van de mkb’er centraal staat en we samen willen ontdekken hoe we stapsgewijs de overgang kunnen maken van de huidige naar de gewenste situatie. De ideeën die ontstaan zetten we om in concrete acties en prototypes die we monitoren en evalueren. De uitkomsten vormen de basis voor de te ontwikkelen strategieën. Miriam: “Als iets niet werkt is het een waardevolle les, als het wel bruikbaar is schalen we op. Ik hoop natuurlijk op dat laatste. Want het zou toch geweldig zijn als we ook werknemers binnen het mkb kunnen motiveren hun basisvaardigheden te vergroten?!”

We voeren het project ‘MKB-ActieLAB’ uit met ondersteuning van Instituut GAK.

Meer informatie? Neem contact op met onze projectleider.

Miriam Bosman