Taalnetwerken kunnen Ik wil leren lokaal op maat maken. Dit maakt de materialen toegankelijk en zorgt voor herkenbaarheid bij de doelgroep. Er zijn een handleiding en een toolkit met materialen beschikbaar. In deze toolkit zitten materialen als posters, folders, formulieren en (online) advertenties). 

Het aanmeldformulier op www.ikwilleren.nl is een onderdeel van de communicatielijn Ik wil leren. 

Meer informatie?

Wilt u aan de slag met Ik wil leren? Neem dan contact op via communicatie@lezenenschrijven.nl.