Het is bijvoorbeeld makkelijker om op internet vacatures te zoeken en sollicitatiebrieven te schrijven. Ook op het werk zelf wordt het makkelijker. Denk aan digitale opdrachten, zoals werkbriefjes insturen of vakanties aanvragen. Of uitleg over veiligheid lezen en begrijpen.

Aandacht voor laaggeletterdheid levert de maatschappij, werkgevers en werknemers veel op. In bijgaand kennisblad lees je meer hierover.

Laaggeletterdheid en werk

Kennisblad