Maar liefst 18 procent van de 15-jarigen dreigt met een te laag taalniveau van school te komen.

De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad publiceerden een gezamenlijk advies ‘LEES!’ dat zij op maandag 24 juni 2019 aanboden aan minister Van Engelshoven.

LEES! Een oproep tot een leesoffensief

10 juli 2019