Een ‘Taalbuddy’ helpt een andere jongere bij het verbeteren van de taalvaardigheid, met huiswerk of met het voorbereiden van een spreekbeurt. Voor Taalbuddy is lesmateriaal op maat beschikbaar en het is in te zetten in het mbo. In het mbo is Taalbuddy een officieel keuzedeel. Dit houdt in dat studenten Taalbuddy kunnen kiezen als keuzevak en daar studiepunten voor krijgen. In 2019 won het project Taalbuddy de jaarlijkse Europese Talenlabelprijs. Judith Wolfs, docent taal bij het Vista college in Heerlen en Lydwien Steegh, docent van het Citaverde College in Horst vertellen over hun ervaringen.

Blij verrast

Judith is medebedenker van Taalbuddy. “Het idee ontstond een paar jaar geleden toen we op zoek waren naar ‘iets’ om onze mbo-studenten niveau 1, vaak met een lage taalvaardigheid, extra taalondersteuning te bieden. Hoe houd je dat leuk, luchtig én leerzaam? Al snel kwamen we op het idee om een buddysysteem op te zetten. Samen met Stichting Lezen en Schrijven zijn we mbo-studenten niveau 3 en 4 gaan trainen om taalbuddy te worden. We waren blij verrast dat er zoveel animo was onder deze studenten om deel te nemen.”

Leerlingen leren meer als ze elkaar iets kunnen uitleggen.

– Judith Wolfs

Gebruik maken van talenten

Lidwien heeft Taalbuddy ingezet op ‘haar’ school. “We hebben een lessencyclus bedacht die past bij onze visie. We investeren in taalonderwijs en maken daarbij graag gebruik van de talenten van onze leerlingen. ‘Teaching is learning twice’, leerlingen leren er meer van als ze elkaar iets kunnen uitleggen dan dat wij als docenten dat doen. We hebben leerlingen uit het 3e jaar met behulp van een speeddate gekoppeld aan leerlingen uit het 1e jaar. We merken dat het leeftijdsverschil precies goed is om elkaar te kunnen helpen.”

Voor beiden een succes

De leerlingen gingen meteen enthousiast aan de slag. Lidwien: “Eén keer per week hadden ze een afspraak samen. We merkten dat deze aanpak voor leerlingen zowel op taalgebied als op sociaal-emotioneel gebied prettig was. De derdejaars leerling kreeg veel zelfvertrouwen en de eerstejaars leerling werd geholpen met zijn of haar vraag. Voor beiden een succes dus!”

Elkaar inspireren en kennis delen

Bedenker Judith zit ondertussen niet stil. “Het afgelopen jaar hebben we het materiaal voor de trainingen verder ontwikkeld en aangepast aan de doelgroep. Het is mooi om te zien dat het project steeds meer landelijke bekendheid krijgt. Zoals Lidwien al uitlegde, geven scholen hun eigen draai aan de invulling van het project. Daardoor kunnen we elkaar inspireren en kennis met elkaar delen. Het doel blijft steeds hetzelfde: studenten begeleiden andere studenten om hun taalvaardigheid te verbeteren. Ons enthousiasme voor dit project blijft gezien de resultaten onveranderd groot!

Vragen?

Neem contact op met onze adviseur.

Nanja Jessen

Noord-Limburg