Tineke Leyten heeft in haar jeugd een moeilijke schooltijd gehad en daardoor nooit goed leren lezen en schrijven. Hierdoor voelde ze zich altijd minderwaardig. Dit veranderde toen de 56-jarige een paar jaar geleden werd aangemoedigd op cursus te gaan. “Rekenen lukt me nog steeds niet, maar het schrijven gaat steeds beter”, vertelt Tineke, die inmiddels Taalambassadeur van Stichting Lezen & Schrijven is. Afgelopen september is ze gevraagd binnen Omrin Estafette collega’s die laaggeletterd zijn te interesseren voor het verbeteren van hun basisvaardigheden. “Ik pik ze er zo uit als ik door de winkel loop. Ik zeg dat ik taalambassadeur ben, vertel mijn ervaringsverhaal en vraag ze om mee te gaan naar school. Al ruim twintig collega’s volgen nu een cursus op woensdagochtend hier in een leslokaal in het bedrijf. Ik ben er echt trots op!”

Educatieleerpunt

Omrin Estafette maakt zich hard voor laaggeletterden. Er werken veel mensen die het invullen van bestelformulieren, orders klaarzetten en routes lezen lastig vinden. In 2017 heeft het bedrijf in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en het Friesland College bij de Leeuwarder kringloop Recycle Boulevard een Educatieleerpunt geopend. Medewerkers die moeite hebben met basisvaardigheden kunnen hier extra ondersteuning krijgen. Het vinden van voldoende deelnemers bleek echter moeilijk te zijn, onder andere door een te hoge drempel.

Laagdrempelig

In september is een pilot gestart om ervaringsdeskundige Tineke in te zetten bij het werven van nieuwe deelnemers. Ze werd hierbij ondersteund door taalcoördinator Karin Nagel van het Friesland College. Het bleek een schot in de roos. “Tineke is heel enthousiast, betrokken en past erg goed binnen de doelgroep. Ze maakt de stap om mee te doen aan het Educatieleerpunt laagdrempelig”, aldus Karin. 
 

Volgens Tineke kost het haar weinig moeite collega’s mee te krijgen. “We spreken elkaars taal. Ze geven aan dat ze willen leren en net zo sterk willen zijn als ik.” Het is Tineke inmiddels ook gelukt om zes taalambassadeurs te werven binnen verschillende afdelingen van Estafette. Karin is blij met de inzet van de taalambassadeur en het Educatieleerpunt. “Bij de groenvoorziening van de gemeente Leeuwarden zijn we ook actief met educatie op de werkplek zelf. Deze laagdrempelige manier om cursussen te geven kan zinvol zijn voor meer organisaties.”
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Educatieleerpunt per e-mail contact op met taalcoördinator Karin Nagel van het Friesland College: K.Nagel@fcroc.nl. Raadpleeg ook de website: www.allesisteleren.nl