Online leren wordt steeds belangrijker. Door de coronacrisis hebben veel lessen in de volwasseneducatie ineens een online vorm gekregen. Vol bewondering zien we hoe bibliotheken, roc’s, (digi)Taalhuizen, taalaanbieders, SW-bedrijven en vele anderen aan de slag zijn gegaan met online onderwijs. Door deze ervaringen verwachten we dat het online onderwijs in de volwasseneducatie een belangrijke rol zal blijven spelen.

Onderzoek: Online leerbehoeften van laaggeletterden

Leren in coronatijd: meer online, maar liever in de klas