Voel je goed! is een interventie die overgewicht en ervaren ongezond aanpakt via het verbeteren van beperkte gezondheidsvaardigheden bij lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn.

De onderzoeksresultaten zijn ook te lezen in een wetenschappelijke artikel in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

Voel je goed!

Eindrapportage van een effect- en procesevaluatie, 18 april 2019

Voel je goed!

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen