In zogenaamde taalcafés in de wijk organiseren wij samen met verschillende lokale organisaties bijeenkomsten waar ouderen hun taal- en digitale vaardigheden op een laagdrempelige manier kunnen verbeteren.

Circa 21% van de ouderen uit Brabant heeft moeite met lezen en schrijven en het omgaan met de computer. Meedoen aan de maatschappij wordt hierdoor steeds lastiger voor deze groep. Ze schamen zich voor hun laaggeletterdheid en trekken zich daarom vaak terug. Belangrijke Informatie, advies en uitnodigingen bereiken op deze manier de ouderen dan niet. Bovendien hebben zij grote moeite met het invullen van digitale formulieren voor bijvoorbeeld het aanvragen van zorg. Door hun laaggeletterdheid raken zij zo steeds meer in een isolement. Eenzaamheid is dan al snel het gevolg.

Goed leren lezen en schrijven kan een eerste stap zijn om die eenzaamheid terug te dringen. Zorgbelang Brabant | Zeeland en Stichting Lezen en Schrijven gaan samen met lokale vrijwilligers ouderen motiveren om meer activiteiten buitenshuis te gaan ondernemen. Dat doen we door dichtbij (in bijvoorbeeld bibliotheek of buurthuis) taalactiviteiten te organiseren, zoals een taalcafé of cursussen voor het verbeteren van digitale vaardigheden. De deelnemende gemeenten zijn: Etten-Leur, Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal en Breda. Daar werken Zorgbelang Brabant | Zeeland en Stichting Lezen & Schrijven samen met verschillende lokale organisaties.

Wilt u meer informatie over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Rosaida Broeren, tel. 06 - 42 05 92 35 of via e-mail: rbroeren@zorgbelang-brabant.nl. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Dioraphte.