Het Nederlandse PIAAC-onderzoek is uitgevoerd door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in opdracht van drie ministeries: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken. Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht; ROA maakt tevens deel uit van het internationale consortium dat PIAAC begeleidt.

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven (2012)

oktober 2013