Aan de slag met laaggeletterdheid op een integrale manier. Eenvoudig is het niet, maar het is wel noodzakelijk. Want we weten ondertussen dat laaggeletterdheid samenhangt met veel beleidsthema’s binnen het sociaal domein. Als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden, is het bijvoorbeeld lastig om je administratie op orde te krijgen of een baan te zoeken. Maar ook promotie maken, op de juiste manier pillen innemen of bijvoorbeeld een DigiD aanvragen is ingewikkeld.  Daardoor heeft niet iedereen dezelfde kansen. Met integraal beleid kunnen en willen we de schotten tussen de verschillende beleidsterreinen doorbreken, om de (laaggeletterde) burger zo goed mogelijk te helpen. Daarmee bespaar je als gemeente geld, tijd en kan je de doelgroep beter bereiken. Hoe pak je dat aan? Door mee te doen aan ons maatwerktraject integrale aanpak laaggeletterdheid.

Van sleutelelementen naar een model

Samen met de Universiteit Utrecht (USBO) onderzochten wij met vijf gemeenten wat de sleutelelementen zijn van een integrale aanpak. Vervolgens ontwikkelden we een model,   wat de basis is voor ons maatwerktraject  integrale aanpak van laaggeletterdheid. Het model brengt in kaart waar in de gemeente  de betrokkenheid, middelen en ondersteuning aanwezig zijn om op een structurele manier aan de slag te gaan met basisvaardigheden. Op basis van deze analyse worden concrete verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd. Daarna volgt de evaluatie en kan de cirkel opnieuw worden doorlopen. 

Van een model naar maatwerk per gemeente

Het model helpt gemeentes om de aanpak laaggeletterdheid meer te verbinden met andere beleidsterreinen. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke behoefte van jouw gemeente. Samen met onze adviseur  doorloop je als ambtenaar de volgende stappen:

  1. Inventariseren hoe integraal de aanpak laaggeletterdheid nu is
  2. Prioriteren van beleidsdomeinen en -afdelingen voor verdere samenwerking
  3. Opstellen van specifieke verbeteracties 
  4. Mobiliseren van nieuwe partners en uitvoeren van acties
  5. Na 10 maanden opnieuw inventariseren waar het beleid meer integraal is geworden.  

Waarom meedoen? Overzicht en focus

Annelies van der Laan, beleidsadviseur van de gemeente Assen deed mee aan de pilot: ‘In de uitvoering liep het best goed, maar intern waren er nog verbeterpunten. Door mee te doen met de pilot hebben we meer inzicht gekregen. Daardoor weet je waar je aan moet werken. Ik zou het echt aanraden om mee te doen. Het geeft overzicht en helpt je focus aan te brengen.’

Kan iedere gemeente meedoen?

Jazeker! Het maakt niet uit hoe ver je gemeente al is met de integrale aanpak van laaggeletterdheid. Via deze link meld je je aan voor het maatwerktraject. Aanmelden kan tot 10 oktober. Aan dit traject zijn geen kosten verbonden. Wel wordt er een tijdsinvestering gevraagd van deelnemende gemeenten. Het maatwerktraject start op 1 november 2022 en loopt door tot 30 juni 2023. Je kunt ook contact opnemen met je lokale adviseur.