Daarom adviseert de Onderwijsraad in haar rapport Taal en rekenen in het vizier dat de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs structureel verbeterd moet worden. Taal en rekenen zouden bijvoorbeeld in andere schoolvakken aan de orde moeten komen. Ook de lerarenopleidingen moeten meer doen aan taal- en rekenonderwijs. 

Onze directeur-bestuurder Geke van Velzen: "Wij kunnen ons goed vinden in dit advies. Basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen voldoende beheersen is een voorwaarde om goed mee te komen in de Nederlandse samenleving. Het is belangrijk dat de Onderwijsraad met deze duidelijke aanbevelingen komt. Zo erkennen ze dat de kwaliteit van het taal en rekenonderwijs in Nederland omhoog moet om de dalende trend te keren. Ik hoop dat het ministerie deze aanbevelingen overneemt en deze samen met het onderwijsveld gaat uitvoeren. Het kan niet zo zijn dat in een rijk land als Nederland, met zo'n goede onderwijstraditie, een groeiend aantal leerlingen laaggeletterd het funderend onderwijs verlaat. Anders leiden we nu in de klas de laaggeletterden van de toekomst op. Waar we kunnen willen we als Stichting Lezen en Schrijven graag helpen."