Interview met: Herman van Holt (Directeur Sardes)

Ondertekening pledge: samenwerken en enthousiasmeren

We zijn als organisatie onder meer gericht op thema’s als taalontwikkeling en passend onderwijs. Thema’s die raakvlakken hebben met de gestelde doelen van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. We vervullen een adviserende rol binnen het onderwijs op gebied van taalontwikkeling en betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Ondertekening van de pledge is voor ons een mooie nieuwe stap omdat ik met name de samenwerking met andere organisaties op het gebied van voorkomen van laaggeletterdheid zeer belangrijk vindt.

Ontwikkeling trainingen, aandacht en aanmoediging

We hebben Stichting Lezen en Schrijven bijgestaan in de ontwikkeling van trainingen voor vrijwilligers en met de ondertekening van de pledge onderstrepen we intern nogmaals het belang van het thema. De zichtbare aanwezigheid van de pledge helpt bij de constante agendering van het onderwerp. We hebben onze adviseurs zeer goed geïnformeerd en stimuleren ze laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Dat zie ik ook als belangrijkste rol; het onder de aandacht brengen van het belang van taligheid. Dit is geen tijdelijk project, maar moet een constante factor zijn.

Conferentie pabo’s

We zijn bezig met de organisatie van een conferentie voor pabo’s. Tijdens deze bijeenkomst, die in oktober plaatsvindt, geef ik een workshop, waarbij ik deelnemers informeer over Alles is gezondheid en de gemaakte afspraken. Agendering van en enthousiasmering voor het onderwerp laaggeletterdheid spelen hierin een grote rol. Ik ben ervan overtuigd dat hoe groter de bekendheid van het onderwerp in het netwerk, hoe meer mensen er zelf mee aan de slag gaan.

Nieuwe partner

Als nieuwe samenwerkingspartner ben ik in gesprek met EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus.