Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen - en daardoor ook met digitale vaardigheden - neemt toe. De kloof tussen zij die wel kunnen meekomen en zij die dat niet kunnen, wordt steeds groter.

Spreiding van laaggeletterdheid

11 juni 2019