Probleem/aanleiding

Een deel van de uitkeringsgerechtigden van de gemeente is vermoedelijk laaggeletterd. Laaggeletterden zijn namelijk relatief vaker werkloos. Ze zijn ook lastiger te bemiddelen naar een baan: een cv maken, vacatures zoeken, sollicitatiebrieven schrijven en eventueel omscholen vormen een enorme uitdaging. Wanneer zij wel werken, hebben zij meestal een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Laaggeletterden zijn dan ook drie keer vaker afhankelijk van een bijstandsuitkering dan niet-laaggeletterden, en ook vaak langer afhankelijk van de bijstand.
 

Daarnaast worden steeds meer processen digitaal vormgegeven, zoals een bijstandsuitkering aanvragen. Mensen die moeite hebben met taal komen ongeveer drie keer zo vaak digitale vaardigheden te kort en hebben daardoor vaak grote moeite om een digitale aanvraag in te dienen. Bij veel gemeenten zijn signalen binnengekomen dat een deel van de bijstandsgerechtigden hier niet in slaagt.

Doelgroep

De belangrijkste doelgroep van de interventie zijn bijstandsgerechtigden die Nederlands als moedertaal hebben of voldoende kunnen spreken, maar onvoldoende basisvaardigheden hebben. Daardoor krijgen zij de indicatie ‘laaggeletterdheid’.

Naast de hoofddoelgroep is er een intermediaire doelgroep bestaande uit:

  • Klantmanagers van de afdeling Werk & Inkomen (W&I) van de gemeente
  • De manager van de afdeling W&I van de gemeente
  • De verantwoordelijke wethouder

Doel

  • Laaggeletterden de kans geven hun basisvaardigheden te verbeteren.
  • Binnen het uitkeringsbestand van een gemeente structureel (meer) NT1’ers screenen op laaggeletterdheid. 

Subdoel:

Zorgen dat consulenten zich bewust worden van laaggeletterdheid en de (doorverwijs)mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden om aan hun basisvaardigheden te werken. Daarbij hoort ook zeker dat de uitkeringsgerechtigden zelf inzien dat er winst te behalen valt, waardoor zij bijvoorbeeld voorkomen dat ze een ‘draaideurklant’ worden.

Deze (sub)doelen worden behaald door middel van een goede informatievoorziening en de implementatie van screening binnen de organisatie. Uit meerdere pilots is gebleken dat de inzet van screening leidt tot een duurzamere uitstroom uit de bijstand dankzij passende begeleiding.

Aanpak

  • Bewustwording creëren in organisatie door trainingen, workshops en presentaties zoals de Presentatie Aanpak Laaggeletterdheid en de Workshop bespreken van laaggeletterdheid te geven.  
  • Het implementeren screeningsinstrumenten binnen het bestaande werkproces van de organisatie.

Om te bereiken dat de doelgroep de mogelijkheid krijgt om aan de slag te gaan met het verbeteren van hun basisvaardigheden.

Meer weten over deze interventie?

Neem contact op met een adviseur in uw regio. Onze adviseurs