Interventies

Changelabs in de aanpak van laaggeletterdheid is een interventie waarbij we − in samenwerking met de laaggeletterden, betrokken organisaties en afdelingen − via ‘social design thinking’ komen tot een toegankelijk en passend taalaanbod.

Voel je goed! is een interventie voor lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn en aan een gezonder gewicht willen werken.

Structureel screenen is een inverventie met als doel: laaggeletterden de kans geven hun basisvaardigheden te verbeteren. Deze interventie focust op het uitkeringsbestand van een gemeente, om daar structureel (meer) NT1’ers te screenen op laaggeletterdheid. 

 

De interventie Voor jou en je kind! biedt ouders een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en het onderhouden van contact met de school of opvang. Tijdens de cursus oefenen ouders bijvoorbeeld gesprekken met een leerkracht en leren ze interactief voorlezen. Hierdoor worden ouders zelf ook (taal)vaardiger.

De lokale samenwerking tussen partners is cruciaal in de aanpak van laaggeletterdheid, maar tegelijkertijd complex om te doorgronden en moeilijk om te verbeteren. Op verzoek van ons heeft de Universiteit Utrecht daarom een groeimodel lokale aanpak laaggeletterdheid ontwikkeld. Het groeimodel geeft lokale partners zicht op de sterke en minder sterke elementen van de eigen aanpak.

Aan de slag met onze interventies?

Neem contact met ons op.

Stichting Lezen en Schrijven