Tijdens de eerste fase van het project zijn de behoeften van Promen geïnventariseerd en wat de Stichting Lezen en Schrijven daarin kan betekenen. Ook is stilgestaan bij de vraag of er voldoende taalmaatjes te vinden zouden zijn die bereid waren mee te werken. Daarna is verder invulling gegeven aan de uitwerking in de vorm van doel, beoogd resultaat en benodigde middelen. De medewerkers kregen tijdens de training handvatten om collega’s die moeite hebben met het Nederlands, wegwijs te maken in de taal. Dit blijven zij ook na de cursus doen, door tijdens het werk actief met de taal aan de slag te zijn. Zo wordt niet in het klaslokaal geleerd, maar tijdens het dagelijkse werk.

Voor de werving van de taalmaatjes binnen Promen zijn flyers, narrowcasting en het personeelsblad ‘Promenade’ gebruikt. Ook hebben de leidinggevenden deelnemers geworven. Binnen het project is samengewerkt met de volgende organisaties.

Taalmaatjes SWbedrijf
 • De Taalhuizen in Gouda en Capelle aan den IJssel hebben beide een rondleiding voor de deelnemers verzorgd. 
 • Trainer J. Kroon van de gelijknamige Onderwijspraktijk heeft de cursussen aangeboden.
 • Stichting Lezen en Schrijven leverde het trainingsmateriaal. 
 • Promen stelde de locatie voor de training ter beschikking.
 • Promen zorgde voor de (interne) communicatie, de aanmelding van deelnemers en de koppeling van de taalmaatjes.

Opbrengsten

 • Het stimuleren van taalvaardigheid op de werkvloer heeft de werksfeer verbeterd, omdat collega’s meer onderling contact hebben en zekerder worden in het aangaan van gesprekken.
 • Intern leidt een betere taalvaardigheid van medewerkers tot efficiëntere bedrijfsvoering en veiliger werkomstandigheden.
 • Werkgevers bieden aan hun personeel betere doorgroeimogelijkheden en meer kansen om over te stappen naar andere functies.
 • Bij de taalmaatjes is de betrokkenheid vergroot voor de anderstaligen op de werkvloer. Ook zijn ze zich meer bewust geworden van het belang van taal in het leven en op het werk. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun extra taak en denken graag mee over de verdere invulling daarvan. Dit heeft hun zelfvertrouwen vergroot.
 • Deelnemers vergroten hun taalvaardigheid op een laagdrempelige manier en bouwen een betere band op met collega’s op de werkvloer. Omdat zowel de taalmaatjes als de anderstaligen tot de doelgroep behoren, slaat Promen met dit project twee vliegen in één klap.

Succesfactoren

 • Vanaf het eerste moment was er een goede klik tussen de deelnemers en de trainer. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de voortgang en het slagen van het project. 
 • Het door Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde lesmateriaal is goed toepasbaar gebleken op de werkvloer. Ook een zelfgemaakt Promen-fotoboek biedt de taalmaatjes houvast bij de begeleiding van hun collega’s.
 • De leidinggevenden hebben een belangrijke rol in de koppeling van de deelnemers aan een taalmaatje op de werkvloer. Een goede koppeling ontstaat niet zonder hun actieve inzet.
 • Op het Talentontwikkelplein is een centraal Taalpunt ingericht met aanvullende materialen, zoals spellen en boeken. Op deze manier is taal op een laagdrempelige manier structureel aanwezig, wat uitnodigt om ermee aan de slag te gaan.
 • Op momenten dat er minder werk is, kunnen medewerkers in het Taalpunt lezen en/of taalspellen doen. De boeken kunnen vanuit de bibliotheek worden geleverd en later worden gewisseld. Hierdoor ontstaat meteen meer bewustwording van de bibliotheek

Omdat zowel de taalmaatjes, zelf vaak laaggeletterde werknemers, als de anderstaligen tot de doelgroep behoren, slaan we met dit project twee vliegen in één klap.

– Carola van den Dool, beleidsmedewerker bij Promen

Toekomst

Als re-integratiepartij en ontwikkelbedrijf wil Promen aandacht blijven besteden aan de ontwikkeling van taalvaardigheden. Nu de kinderziektes eruit zijn, is het bedrijf bezig de aanpak te borgen. Hiertoe is inmiddels een Taalambassadeur voor een aantal uren per week vrijgesteld om de taalmaatjes blijvend te coachen en te ondersteunen. Ook zijn middels een train-de-trainer intern mensen opgeleid om de training taalmaatjes te gaan geven.