De Taalverkenner bestaat uit een korte leestekst op papier en zes vragen. De screening duurt zes minuten.

De Taalverkenner geeft een indicatie van laaggeletterdheid en geeft aanleiding om een gesprek over basisvaardigheden te beginnen. Om daarna een deelnemer door te verwijzen naar een vervolg(taal)traject. 

Uitkering

De Taalverkenner UWV behandelt het aanvragen van een WW-uitkering.